• کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کارباید صنایع پتروشیمی
  کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کارباید صنایع پتروشیمی

  شرکت نانومواد پارس تنهاشرکت دانش بنیان کشور ودرخاورمیانه می باشد که دانش فنی،وفراوری ساخت تیتانیوم کارباید و تکنولوژی ساخت کاتربلیدهای تیتانیوم کارباید اکسترودر صنایع پتروشیمی دستیابی پیدا نمودهاست.مورد مصرف این مواد پیشرفته درسطوح مقام به سایشو ترکیبات حساس می باشد

 • تجهیزات پژوهشی نانو مواد و تاسیسات خلا
  تجهیزات پژوهشی نانو مواد و تاسیسات خلا

  امکان پژوهش ودستیابی به دانش فنی وتکنولوژی ساخت قطعات وموادپیشرفته،بدون تجهیزات خاص نظیرتاسیسات خلا،امکانات متالوژی پودر،تجهیزات بریزینگ وسینترینگ وجود ندارد.درشرکت نانومواد پارس باوجود امکانات مذکورو نیروی متخصص دانشگاهی امکان پژوهش و تحقیق و توسعه ونمونه سازی قطعات پیشرفته وباتکنولوژی بالا (High Tech)وجوددارد.

 • طراحی و مهندسی معکوس و شناسنامه فنی قطعات پیشرفته
  طراحی و مهندسی معکوس و شناسنامه فنی قطعات پیشرفته

  شرکت نانومواد پارس باداشتن امکانات مهندسی و نرم افزاری در طراحی ومهندسی معکوس قطعات پیشرفته صنایع نفت وگازو پتروشیمی آمادگی ارائه خدمات به صنایع کشوررا دارامی باشد. طراحی، تدوین وتهیه نقشه های دو بعدی و سه بعدی،آنالیز تنش و دمای کاری قطعات،متالوگرافی،تعیین جنس قطعات،نوع مواد وبررسی میکروسکوپ الکترونی ان،آنالیز مواد با EDS، کوانتومتری، بررسی خواص متالورژیکی ومکانیکی نظیرسختی،کشش،شکست.... گزارش خلاصه و یا کامل فنی و تهیه شناسنامه فنی قطعات ازجمله موارددر زمینه مهندسی معکوس قطعات می باشد.

 • فناوری ایجاد پوشش های سخت و نانو پوشش ها
  فناوری ایجاد پوشش های سخت و نانو پوشش ها

  در شرکت نانو مواد پارس امکانات ایجاد پوشش های خاص جهت صنایع قالبسازی مثل پوشش های کاربید وانادیم با سختی 3000 ویکرز، کروم سخت و آبکاری وجود دارد. همچنین امکان ایجاد انواع پوشش های ضدخوردگی و اکسیداسیون، نانو پوشش های ضد لک، آسان تمیز شونده،خود تمیز شونده، پوشش های PVD و CVD در شرکت نانومواد پارس وجود دارد.  

 • پژوهش و نمونه سازی قطعات پیشرفته و High-Tech
  پژوهش و نمونه سازی قطعات پیشرفته و High-Tech

   در اینشرکت پژوهش و نمونه سازی قطعات پیشرفته، کامپوزیت ها، سرامیک ها،سرمت های پیشرفته ، الیاژها و سوپرالیاژها و مواد پیشرفته امکان پذیر می باشد.جهت پژوهش و ساخت قطعات پیشرفته اینشرکت تجهیزات خلا، تاسیسات فراوری متالوژی پودر،را بومی سازی نموده و با در اختیار داشتن تجهیزات مذکور امکان ساخت قطعات باتکنولوژی بالادر اینشرکت وجود دارد.

 • طرح پژوهشی دای پلیت صنایع پتروشیمی
  طرح پژوهشی دای پلیت صنایع پتروشیمی

  در شرکت نانو مواد پارس با وجود نیروهای متخصص دانشگاهی و دانش فنی امکان پژوهش دای پلیت های صنایع پتروشیمی وجود دارد.دراینشرکت امکان پژوهش بر روی این طرح مهم ومورد نیاز مبرم صنایع پتروسیمی و بومی سازی دای پلیت اکسترودر وجود دارد.مطابق با نرم استاندارد بومی سازی با پژوهش تخصصی امکان بومی سازی دای پلیت هامانندشرکت های معتبر خارجیJSW ،COPERION وجود دارد.

 • طرح پژوهش روتاری کاترهای صنایع پتروشیمی
  طرح پژوهش روتاری کاترهای صنایع پتروشیمی

  برای بومی سازی روتاری کاترها بسته به نوع پلیمر و زمان عمر روتاری کاترها تجهیزات بسیار خاص متالورژی پودر،تجهیزات خلا ،ماشینکاری دقیق و حساس را لازم دارددر اینشرکت با استفاده از تخصص وتجربیات موفق دربومی سازی کاتربلیدهای اکسترودرصنایع پتروشیمی و پژوهش و تحقیق وتوسعه وتامین تجهیزات و امکانات خاص، مسیر ساخت و بومی سازی این نوع قطعات پیشرفته و حساس درحال توسعه می باشد.

 • قطعات اصلی اکسترودرهای صنایع پتروشیمی
  قطعات اصلی اکسترودرهای صنایع پتروشیمی

  در واجد پژوهش و نمونه سازی شرکت نانو مواد پارس با پژوهش وتحقیق و توسعه، دستیابی به دانش فنی و نمونه سازی قطعات  اکسترودرواحدهای پلی اتیلن و پلی پروپیلن  صنایع پتروشیمی امکان پذیر می باشد. اینشرکت نسبت به بومی سازی کاتربلید تیتانیوم کاربایداکسترودر اکثر واحدهای پتروشیمی کشور اقدام نموده است. پژوهش و حرکت در نرم بومی سازی سایر قطعات پیشرفته اکسترودرنظبردای پلیت ها، برل ها، اسکروها .... صنایع پتروشیمی از اهداف اصلی اینشرکت می باشد.

آخرین محصولات

کاتر بلید های کامپوزیتی تیتانیوم کارباید

کاتر بلید های کامپوزیتی تیتانیوم کارباید

فراوری کاتربلیدهای تیتانیوم کارباید اکسترودر شرکت های پتروشیمی امیرکبیر،مارون،بندرامام،شازند، تبریز،پلی نار،لاله، پتروشیمی مهاباد، لرستان،کرستان،پلیمرکرمانشاه، ایلام.....از سورس  JSW ,COPERION دراینشرکت با دستیابی به دانش فنی وپژوهش وتحقیق وتوسعه بومی سازی شده است. این کامپوزیت های پیشرفته درکاتربلیدها وسطوح مقاوم به سایش استفاده می گردد.
طرح پژوهشی دای پلیت های صنایع پتروشیمی

طرح پژوهشی دای پلیت های صنایع پتروشیمی

در شرکت نانو مواد پارس با اتکابه توان تخصصی خود و دانش فنی،باپژوهش و تحقیق وتوسعه، دستیابی به دانش فنی وتکنولوژی فراوری کامپوزیت سطح دای پلیت،تعمیروبازسازی وبومی سازی دای پلیت های صنایع پتروشیمی وجود دارد.دراینشرکت امکان پژوهش برروی این طرح مهم وارزشمند وبرترجهت بومی سازی دای پلیت اکسترودر وجود دارد.مطابق نرم استانداردبومی سازی مواد و قطعات پیشرفته با تجهیزات لازم امکان سنگزنی،تعمیر وبازسازی،نمونه سازی دای پلیت اکسترودرواحدهای پتروشیمی ازسورسCoperion ،Jsw وجود دارد.