• کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کارباید صنایع پتروشیمی
  کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کارباید صنایع پتروشیمی

  شرکت نانومواد پارس تنها شرکت دانش بنیان داخلی درخاورمیانه می باشدکه به دانش فنی و تکنولوژی کاتربلیدهای پیشرفته تیتانیوم کاربایددستیابی پیدا نموده است. این کامپوزیت ها درقطعات برش،کاتر بلیدهای تیتانیوم کارباید اکسترودر واحدهای پلی اتیلن و پلی پروپیلن در صنایع پتروشیمی کاربرد دارند

 • تجهیزات پژوهشی نانو مواد و تاسیسات خلا
  تجهیزات پژوهشی نانو مواد و تاسیسات خلا

  در فناوری های پیشرفته بدون تجهیزات وامکانات خاص امکان پژوهش مواد وقطعات پیشرفته بخصوص نانو مواد وجود ندارد.درشرکت نانومواد پارس با استفاده از امکانات وتجهیزات مذکور امکان تولیدقطعات باتکنولوژی پیشرفته (High Tech)بادقت بسیاربالاوجود دارد.

 • طراحی و مهندسی معکوس و شناسنامه فنی قطعات پیشرفته
  طراحی و مهندسی معکوس و شناسنامه فنی قطعات پیشرفته

  شرکت نانومواد پارس باداشتن امکانات مهندسی و نرم افزاری در طراحی ومهندسی معکوس قطعات پیشرفته صنایع نفت وگازو پتروشیمی آمادگی ارائه خدمات به صنایع کشوررا دارامی باشد. طراحی، تدوین وتهیه نقشه های دو بعدی و سه بعدی،آنالیز تنش و دمای کاری قطعات،متالوگرافی،تعیین جنس قطعات،نوع مواد وبررسی میکروسکوپ الکترونی ان،آنالیز مواد با EDS، کوانتومتری، بررسی خواص متالورژیکی ومکانیکی نظیرسختی،کشش،شکست.... گزارش خلاصه و یا کامل فنی و تهیه شناسنامه فنی قطعات ازجمله موارددر زمینه مهندسی معکوس قطعات می باشد.

 • فناوری ایجاد پوشش های سخت و نانو پوشش ها
  فناوری ایجاد پوشش های سخت و نانو پوشش ها

  در شرکت نانو مواد پارس امکانات ایجاد پوشش های خاص جهت صنایع قالبسازی مثل پوشش های کاربید وانادیم با سختی 3000 ویکرز، کروم سخت و آبکاری وجود دارد. همچنین امکان ایجاد انواع پوشش های ضدخوردگی و اکسیداسیون، نانو پوشش های ضد لک، آسان تمیز شونده،خود تمیز شونده، پوشش های PVD و CVD در شرکت نانومواد پارس وجود دارد.  

 • پژوهش و نمونه سازی قطعات پیشرفته و High-Tech
  پژوهش و نمونه سازی قطعات پیشرفته و High-Tech

   در اینشرکت پژوهش و نمونه سازی قطعات پیشرفته، کامپوزیت ها، سرامیک ها،سرمت های پیشرفته ، الیاژها و سوپرالیاژها و مواد پیشرفته امکان پذیر می باشد.جهت پژوهش و ساخت قطعات پیشرفته اینشرکت تجهیزات خلا، تاسیسات فراوری متالوژی پودر،را بومی سازی نموده و با در اختیار داشتن تجهیزات مذکور امکان ساخت قطعات باتکنولوژی بالادر اینشرکت وجود دارد.

 • طرح پژوهشی دای پلیت صنایع پتروشیمی
  طرح پژوهشی دای پلیت صنایع پتروشیمی

  در شرکت نانو مواد پارس با وجود نیروهای متخصص دانشگاهی و دانش فنی امکان پژوهش دای پلیت های صنایع پتروشیمی وجود دارد.دراینشرکت امکان پژوهش بر روی این طرح مهم ومورد نیاز مبرم صنایع پتروسیمی و بومی سازی دای پلیت اکسترودر وجود دارد.مطابق با نرم استاندارد بومی سازی با پژوهش تخصصی امکان بومی سازی دای پلیت هامانندشرکت های معتبر خارجیJSW ،COPERION وجود دارد.

 • طرح پژوهش روتاری کاترهای صنایع پتروشیمی
  طرح پژوهش روتاری کاترهای صنایع پتروشیمی

  برای بومی سازی روتاری کاترها بسته به نوع پلیمر و زمان عمر روتاری کاترها تجهیزات بسیار خاص متالورژی پودر،تجهیزات خلا ،ماشینکاری دقیق و حساس را لازم دارددر اینشرکت با استفاده از تخصص وتجربیات موفق دربومی سازی کاتربلیدهای اکسترودرصنایع پتروشیمی و پژوهش و تحقیق وتوسعه وتامین تجهیزات و امکانات خاص، مسیر ساخت و بومی سازی این نوع قطعات پیشرفته و حساس درحال توسعه می باشد.

 • قطعات اصلی اکسترودرهای صنایع پتروشیمی
  قطعات اصلی اکسترودرهای صنایع پتروشیمی

  در واجد پژوهش و نمونه سازی شرکت نانو مواد پارس با پژوهش وتحقیق و توسعه، دستیابی به دانش فنی و نمونه سازی قطعات  اکسترودرواحدهای پلی اتیلن و پلی پروپیلن  صنایع پتروشیمی امکان پذیر می باشد. اینشرکت نسبت به بومی سازی کاتربلید تیتانیوم کاربایداکسترودر اکثر واحدهای پتروشیمی کشور اقدام نموده است. پژوهش و حرکت در نرم بومی سازی سایر قطعات پیشرفته اکسترودرنظبردای پلیت ها، برل ها، اسکروها .... صنایع پتروشیمی از اهداف اصلی اینشرکت می باشد.

آخرین محصولات

کاتر بلید های کامپوزیتی تیتانیوم کارباید

کاتر بلید های کامپوزیتی تیتانیوم کارباید

در شرکت نانو مواد پارس با پژوهش و تحقیق و توسعه کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کاربایدشرکت های پتروشیمی امیرکبیر،مارون،بسپاران بندرامام، مهر،ایلام،شازند،تبریز،پلی نار، مهاباد،لرستان،کرستان،پلیمرکرمانشاه.......بومی سازی شده است.دراین شرکت کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کاربایدجهت اکسترودرهای شرکت های پتروشیمی و مورد مصرف درسطوح مقاوم به سایش مانندشرکت های خارجی JSW ،COPERION  تهیه می شود.
طرح پژوهشی دای پلیت های صنایع پتروشیمی

طرح پژوهشی دای پلیت های صنایع پتروشیمی

در شرکت نانو مواد پارس با پژوهش و تحقیق و توسعه، دستیابی به دانش فنی و بومی سازی دای پلیت های صنایع پتروشیمی وجود دارد.دراینشرکت امکان پژوهش بر روی این طرح مهم و بومی سازی دای پلیت اکسترودر وجود دارد.مطابق با نرم استاندارد بومی سازی امکان پژوهش  تعمیر و نمونه سازی دای پلیت واحدهای پتروشیمی مانندشرکت های  Coperion ، Jsw  وجود دارد.