تجهیزات

آسیاب های سیاره ای

شرکت نانومواد پارس دارای اسیاب های بال میل واسیاب سیاره ای برای تولید پودرهای نانو و کامپوزیت های متنوع می باشد.تجربیات شرکت نیز در این زمینه در پودرهای نانو و کامپوزیت های پایه فلزی می باشد. برای اطلاع بیشتر با شرکت نانومواد پارس تماس حاصل نمائید.
>
کوره خلا سینترینگ

شرکت نانومواد پارس امکانات و تجهیزات کوره خلا با دماهای 1500 درجه سانتیگراد می باشد.
>
کوره خلا بریزینگ

کوره خلا بریزینگ وعملیات حرارتی با خلا مناسب و دمای 1200 درجه سانتیگراد اماده خدمات برای بریزینگ وعملیات حرارتی قطعات پیشرفته رابا سیستم کوئنچینگ گاز نیتروزن فراهم می سازد.برای اطلاعات بیشتر با شرکت نانومواد پارس تماس حاصل فرمایید.
>
کوره عملیات حرارتی

امکان عملیات حرارتی در کوره های اتمسفر، اتمسفر کنترل، محیط نمک و سیستم های کوئنچینگ روغن و آب وجود دارد. در صورت نیاز با شرکت نانومواد پارس تماس حاصل گردد.
>
سنگ زنی دقیق وخاص

در شرکت نانو مواد پارس سنگزنی کاتربلیدهابا دقت 1 میکرون امکان پذیر می باشد.
>