تجهیزات

سیستم فست میل

شرکت نانومواد پارس دارای اسیاب های بال میل واسیاب سیاره ای برای تولید پودرهای نانو و کامپوزیت های متنوع می باشد.تجربیات شرکت نیز در این زمینه در پودرهای نانو و کامپوزیت های پایه فلزی می باشد. برای اطلاع بیشتر با شرکت نانومواد پارس تماس حاصل نمائید.
>
خلا سینترینگ

درشرکت نانومواد پارس امکانات و تجهیزات کوره خلا وجود دارد.
>
خلا بریزینگ

درشرکت نانومواد پارس بعنوان شرکت دانش بنیان پژوهش در زمینه مواد و قطعات پیشرفته صنایع مختلف امکان پذیرمی باشد.اینشرکت با دارا بودن تجهیزات خلا وتاسیسات متالورژیکی آماده انجام موضوعات پژوهشی در زمینه مواد پیشرفته، نانوفناوری، مهندسی مواد و قطعات پیشرفته می باشد.جهت اطلاعات بیشتر با شرکت نانومواد...
>
عملیات حرارتی

امکان عملیات حرارتی در کوره های اتمسفر، اتمسفر کنترل، محیط نمک و سیستم های کوئنچینگ روغن و آب وجود دارد. در صورت نیاز با شرکت نانومواد پارس تماس حاصل گردد.
>
سنگ زنی خاص

در شرکت نانو مواد پارس سنگزنی کاتربلیدهابا دقت 1 میکرون امکان پذیر می باشد.
>
ماشین الات حساس CNC

>