متالورژی پودر

متالورژی پودر
 امکانات تهیه و تولید قطعات متالورژی پودر فولادهای ابزار با گریدهای مختلف D ، M و T وجود دارد. جهت اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل گردد.