فولادهای خاص

فولادهای خاص
امکان تهیه فولادهای ویژه و فلزات غیر اهنی در شرکت نانومواد پارس وجود دارد.علاوه بر تهیه این مواد امکان مشاوره درعملیات حرارتی وانتخاب مواد نیز وجوددارد.
فولاد 17-4 PH

تهیه فولاد نسوز 1.4542 در ابعاد مختلف بصورت بیلت، ورق و میله امکانپذیر می باشد. انجام سیکل های عملیات حرارتی برای رسیدن به سختی های مختلف در شرکت موجود می باشد. سیکل های عملیات حرارتی شامل انیلینگ و پیرسازی می باشد.
>
فولاد 15-5 PH

>