پودر های فلزی

پودر های فلزی
امکان تهیه پودرهای فلزی خالص کربونیل در ابعاد میکرونی وجود دارد. پودرهای آهن کربونیل، نیکل، مولیبدن، تیتانیم، کبالت، کروم، سیلیکون و .... از جمله پودرهای موجود می باشد.