پوشش های نفوذی

پوشش های نفوذی
امکان پوشش های نفوذی بر روی پره های توربین های گازی و cooling holes با استفاده از پوشش های الومینایزینگ، کرومایزینگ و سیلیکونایزینگ وجود دارد.