نانو پودرها

نانو پودرها
در شرکت نانومواد پارس امکان تولید انواع پودرهای نانو بصورت فلزی، سرامیکی و کاربیدی وجود دارد. پودرهای فلزی چون آهن و نیکل، اکسیدی چون اکسید تیتانیم و اکسید روی و کاربیدی چون کاربید تیتانیم از آن جمله می باشند.
نانو کاربید تیتانیم

امکان تولید نانوکاربید تیتانیم در شرکت نانومواد پارس امکانپذیر می باشد. این کاربید در صنایع مختلف کاربردهای بسیاری دارد. در صورت نیاز با شرکت نانومواد پارس تماس حاصل گردد. تهیه پودرهای کاربیدهای دیگر مایکرون سایز نیز امکانپذیر می باشد.
>