کاتربلیدهای واحدHDشرکت پتروشیمی بندرامام

کاتربلیدهای واحد HDشرکت پتروشیمی بندر امام

در شرکت نانو مواد پارس با پژوهش و تست میدانی کاتربلیدهای تیتانیوم کارباید اکسترودرشرکت پتروشیمی ایلام که قطعاتیهای تک، پیچیده و بسیار سخت می باشد برای اولین بار در کشور بومی سازی شد. براساس نرم استاندارد حرکت در مسیر بومی سازی این کاتربلیدها از سورس Kobelco  می باشد.