پودرها و نانو پودرهای کامپوزیتی کاربیدی

پودرهای کاربیدی بطور گسترده ای درصنعت بخصوص درقطعات کامپوزیتی ضد سایش کاربرددارند.تنوع کاربرد ان در ساخت قطعات وابسته به اندازه پودر و خلوص آن دارد. تهیه رنج وسیع مایکرون سایز تا نانوسایز ان در شرکت نانومواد پارس فراهم می باشد.کاربید های تیتانیم،کاربید تنگستن،کاربید تانتالم، کاربید وانادیم و کاربید کلمبیوم ازجمله کاربید های مهم درتولید قطعات کامپوزیتی می باشند.