نانوپودر کامپوزیتی کاربیدی

پودرهای کاربیدی بطور گسترده ای درصنعت بخصوص درقطعات کامپوزیتی ضد سایش کاربرددارد.تنوع کاربرد ان در ساخت قطعات وابسته به اندازه پودر و خلوص آن دارد. تهیه رنج وسیع مایکرون سایز آن تا نانوسایز در شرکت نانومواد پارس فراهم می باشد.کاربید های تیتانیم،کاربید تنگستن،کاربید تانتالم، کاربید وانادیم و کلمبیوم از جمله کاربید های مهم در تولید قطعات کامپوزیتی می باشند.