پودرها و نانو پودرهای کامپوزیتی کاربیدی

پودرهای الیاژی بطور گسترده ای درصنعت بخصوص درقطعات ضدسایش کاربرددارند.تنوع کاربرد ان درساخت قطعات وابسته به اندازه پودر و خلوص آن دارد. تهیه رنج وسیع مایکرون سایز تا نانوسایز ان در شرکت نانومواد پارس فراهم می باشد.کاربید های تیتانیم،کاربید تنگستن،کاربید تانتالم، کاربید وانادیم وکاربید کلمبیوم ازجمله کاربیدهای مهم درتولید قطعات می باشند.