شرکت دانش بنیان نانوموادپارس

شركت نانوموادپارس یک شرکت دانش بنبان تایید صلاحیت شده توسط معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشدکه درزمینه پژوهش های کاربردی مهندسي مواد، فراوری  کامپوزیت ها ومواد پیشرفته،نانوفناوري و ... فعاليت های خاص دارد.

پژوهش و تحقیق و توسعه:

     - پژوهش دانش بنبان در زمینه کامپوزیت و مواد پیشرفته MMC

     - پژوهش دانش بنبان در زمینه نانومواد،نانوپودرها و نانوپوشش ها

     - پژوهش مواد و قطعات با تکنولوژی پیشرفته وهای تک (High -Tech

     - پژوهش در زمینه کاتربلیدها و دای پلیت های صنایع پتروشیمی 

     - فرآيند هاي متالورژيكي مانند عمليات حرارتي قطعات،پوشش دهي الکتروشیمیائی (آبکاری)

     - سیستم های ضدخوردگي درصنايع با استفاده از فناوري نانو

نمونه سازی و ساخت:

     - نمونه سازی مواد و قطعات پیشرفته (High - Tech)

     - نمونه سازی  کاتربلیدها و دای پلیت های صنایع پتروشیمی 

طراحی و مهندسی:

     - مهندسي معكوس قطعات پیشرفته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی،خودرو و سایر صنایع

     دانش بنیان و مجوزها:

     - تایید دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

     - تایید صنایع پیشرفته از معاونت پژوهش وزارت صنعت معدن و تجارت

    - پروانه پژوهشی از وزارت صنعت معدن و تجارت 

    - مالکیت معنوی واختراع ساخت کاتربلید و فرایند دانش فنی ان در ایران