پودرها نانو پودرها و فولادخاص

 پودرها نانو پودرها و فولادخاص
درشرکت نانومواد پارس مواد امکان پژوهش و تولید پورهای فلزی بصورت پودر و بالک در ابعاد ماکرو، میکرو ونانو می باشد. نانوپودرهای کاربیدی واکسیدی وتامین فولادهای خاص نیز دراین شرکت امکانپذیر می باشد.
نانو پودرها

در شرکت نانومواد پارس امکان تولید انواع پودرهای نانو بصورت فلزی، سرامیکی و کاربیدی وجود دارد. پودرهای فلزی چون آهن و نیکل، اکسیدی چون اکسید تیتانیم و اکسید روی و کاربیدی چون کاربید تیتانیم از آن جمله می باشند.
>
فولادهای خاص

امکان تهیه فولادهای ویژه و فلزات غیر اهنی در شرکت نانومواد پارس وجود دارد.علاوه بر تهیه این مواد امکان مشاوره درعملیات حرارتی وانتخاب مواد نیز وجوددارد.
>
متالورژی پودر

امکانات تهیه و تولید قطعات متالورژی پودر فولادهای ابزار با گریدهای مختلف D ، M و T وجود دارد. جهت اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل گردد.
>
پودر های فلزی

امکان تهیه پودرهای فلزی خالص کربونیل در ابعاد میکرونی وجود دارد. پودرهای آهن کربونیل، نیکل، مولیبدن، تیتانیم، کبالت، کروم، سیلیکون و .... از جمله پودرهای موجود می باشد.
>
بریز پایه نیکل

>