بریزینگ خلا

بریزینگ خلا
شرکت نانومواد پارس با در اختیار داشتن تجهیزات خلاامکان جوش قطعات پیشرفته نظیر کاتربلیدها،قطعات پیچیده نیروگاهی ،پره های توربین،و سایر قطعات .....رادارامی باشد.