بریزینگ

بریزینگ
شرکت نانوموادپارس بادراختیارداشتن تجهیزات بریزینگ امکان جوش قطعات پیشرفته ،قطعات پیچیده نیروگاهی،پره های توربین،وسایر قطعات...رادارامی باشد.