بریزینگ خلا

بریزینگ خلا
شرکت نانومواد پارس با در اختیار داشتن تجهیزات کوره های خلاامکان بریزینگ قطعات پیشرفته ... نظیر کاتربلیدها،قطعات پیچیده نیروگاهی ،پره های توربین،و سایر قطعات .....رادارامی باشد.