کوره خلا بریزینگ

کوره خلا بریزینگ
کوره خلا بریزینگ و عملیات حرارتی با خلا مناسب و دماهای 1200 درجه سانتیگراد اماده خدمات برای بریزینگ و عملیات حرارتی قطعات  را با سیستم کوئنچینگ گاز نیتروزن فراهم می سازد. برای اطلاعات بیشتر با شرکت نانومواد پارس تماس حاصل گردد.