خلا بریزینگ

خلا بریزینگ
درشرکت نانومواد پارس بعنوان شرکت دانش بنیان پژوهش در زمینه مواد و قطعات پیشرفته صنایع مختلف امکان پذیرمی باشد.اینشرکت با دارا بودن تجهیزات خلا وتاسیسات متالورژیکی آماده انجام موضوعات پژوهشی در زمینه مواد پیشرفته، نانوفناوری، مهندسی مواد و قطعات پیشرفته می باشد.جهت اطلاعات بیشتر با شرکت نانومواد پارس تماس حاصل فرمایید.