سیستم فست میل

سیستم فست میل
شرکت نانومواد پارس دارای اسیاب های بال میل واسیاب سیاره ای برای تولید پودرهای نانو و کامپوزیت های متنوع می باشد.تجربیات شرکت نیز در این زمینه در پودرهای نانو و کامپوزیت های پایه فلزی می باشد. برای اطلاع بیشتر با شرکت نانومواد پارس تماس حاصل نمائید.