کاتر بلید های کامپوزیتی تیتانیوم کارباید

در شرکت نانو مواد پارس با پژوهش و تحقیق و توسعه کاتربلیدهای کامپوزیتی تیتانیوم کارباید اکسترودر شرکت های پتروشیمی امیرکبیر،مارون،بندرامام،شازند، تبریز،پلی نار،لاله، رجال،پتروشیمی مهاباد، لرستان،کرستان، پلیمرکرمانشاه، ایلام، مهر.....مانند کاتربلیدخارجی JSW ,COPERION بومی سازی شده است.