مهندسی

مهندسی معکوس

در شرکت نانو مواد پارس مهندسی معکوس قطعات پیشرفته صنایع نظیر نفت وگازو پتروشیمی صورت می گیرد. مراحل انجام مهندسی معکوس شامل موارد زیر می باشد: • طراحی وتهیه نقشه دوبعدی و 3 بعدی قطعات • تعیین جنس و خواص قطعات و استاندارد آن • تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات • تعیین فرآوری ساخت قطعات و تعیین سیکل...
>
پوشش سطح

امکان ایجاد پوشش های زیر در شرکت نانومواد پارس امکانپذیر می باشد. 1- پوشش کروم سخت 2- پوشش های ابکاری نیکل و غیره 3- پوشش سخت کاربید وانادیم 4- پوشش های نفوذی الومینایزینگ و کرومایزینگ بر روی سوپر آلیاژ 5- پوشش های کاربید تیتانیم با اسپاترینگ و فاز بخار شیمیائی 6- پوشش های پلیمری اپکسی ضد خوردگی 7- پوشش...
>
عملیات حرارتی

انجام عملیات حرارتی فولادها و پوشش ها در شرائط خلا واتمسفرکنترل و محیط کوئنچینگ گاز،وروغن و اب نمکدار در شرکت نانومواد پارس امکان پذیر می باشد.
>
سینترینگ خلا

درشرکت نانومواد پارس بعنوان شرکت دانش بنیان پژوهش در زمینه مواد و قطعات پیشرفته صنایع مختلف امکان پذیرمی باشد.اینشرکت با دارا بودن تجهیزات خلا وتاسیسات متالورژیکی آماده انجام موضوعات پژوهشی در زمینه مواد پیشرفته، نانوفناوری، مهندسی مواد و قطعات پیشرفته می باشد.جهت اطلاعات بیشتر با شرکت نانومواد...
>
بریزینگ خلا

شرکت نانومواد پارس با در اختیار داشتن تجهیزات خلاامکان جوش قطعات پیشرفته نظیر کاتربلیدها،قطعات پیچیده نیروگاهی ،پره های توربین،و سایر قطعات .....رادارامی باشد.
>
متالوژی پودر

>