کوره خلا سینترینگ

کوره خلا سینترینگ
شرکت نانومواد پارس بطور ویژه دارای کوره خلا بالا با دماهای  1500 درجه سانتیگراد می باشد.