پوشش نانوکامپوزیتی

پوشش نانوکامپوزیتی
دانش فنی تولید نانوکامپوزیت های نیکل- نانولوله های کربنی و نیکل- گرافن در شرکت بدست امده است.