نانو کاربید تیتانیم

نانو کاربید تیتانیم
امکان تولید نانوکاربید تیتانیم در شرکت نانومواد پارس امکانپذیر می باشد. این کاربید در صنایع مختلف کاربردهای بسیاری دارد. در صورت نیاز با شرکت نانومواد پارس تماس حاصل گردد. تهیه پودرهای کاربیدهای دیگر مایکرون سایز نیز امکانپذیر می باشد.