قطعات با تکنولوژی بالا

قطعات با تکنولوژی بالا
امکان پژوهش و وجود تجهیزات کوره خلا سینترینگ باعث شده است شرکت نانومواد پارس امکان ساخت قطعات با تکنولوژی بالا را داشته باشد. امکان ساخت انواع کامپوزیت ها در شرکت نانومواد پارس فراهم می باشد.